Menggapai Surga melalui Al-Quran, Lisan yang Terjaga, dan Kebaikan bagi Sesama

Ustad Solikin, S.Pd., I, memberikan kultum Ramadhan yang menginspirasi di SMA Negeri 3 Salatiga. Dalam kultumnya, beliau menyampaikan tentang empat golongan yang dirindukan oleh surga, yang dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pertama, golongan yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam, dan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Rumah yang sering dibaca Al-Quran akan menjadi penuh dengan berkah dan kebahagiaan.

Kedua, golongan yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga perkataan adalah penting karena lisanan adalah salah satu sumber penyelamat dari konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, golongan yang senantiasa mau memberi makan kepada saudaranya. Dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dihindarkan dari azab-Nya. Membagikan rezeki kepada sesama adalah bentuk ibadah yang akan mendatangkan keberkahan.

Keempat, golongan yang senantiasa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan adalah momen perbaikan diri dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Melalui kultum ini, Ustad Solikin mengajak umat Islam untuk menjadi bagian dari golongan yang dirindukan oleh surga. Dengan membaca Al-Quran, menjaga lisannya, berbagi kepada sesama, dan menjalankan puasa Ramadan, umat Islam diharapkan dapat mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

Kultum ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti ajaran agama, kita dapat menjadi pribadi yang baik dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita.

Semoga kultum ini dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aamiin.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar